Ba công khai 2013 - 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN


Kính gửi:


Vụ Kế hoạch – Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn báo cáo thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2013 - 2014

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Công khai tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2011 có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.

 

3. Công khai tài chính: Công khai tài chính theo Biểu mẫu 24.

Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.

 

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

-Như trên (để báo cáo);

-Công bố trên trang thông tin điện tử Nhà trường;

-Lưu: P.TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

NCS. ThS LÊ LÂM

 


Bài viết liên quan

Tin tức

Tặng hồ sơ xét tuyển
Đăng ký tuyển sinh
Tra cứu kết quả xét tuyển 2018
Hotline
Thông tin việc làm và thực tập

Đề án tự chủ tuyển sinh 2015
Trường Cao đẳng đại việt đà nẵng
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
Trường trung cấp Đại Việt Tp.HCM

Hình ảnh


Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Địa chỉ: 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Email: daivietsaigon@daivietsaigon.edu.vn
ĐT: (028) 22122599 - Fax: (028) 38475333

Mạng xã hội