Thông báo khen thưởng, tặng học bổng và phụ cấp cho HSSV năm học 2017 - 2018

Thông báo khen thưởng, tặng học bổng và phụ cấp cho HSSV năm học 2017 - 2018

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 278 /TB-ĐVSG-CTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Khen thưởng, tặng học bổng và phụ cấp cho HSSV năm học 2017 - 2018

Thực hiện theo Quyết định 489/QĐ-ĐVSG-CTSV, quy định về chế độ khen thưởng, học bổng, giảm học phí và phụ cấp cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, đã được Hiệu trưởng ký ngày 02/10/2017. Nhằm công nhận thành tích cũng như khích lệ tinh thần học tập và nghiên cứu của các bạn Học sinh sinh viên (HSSV). Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

- Khen thưởng, phụ cấp: HSSV đang học hệ cao đẳng chính quy, trung cấp chính quy.

- Học bổng: HSSV đang học hệ cao đẳng chính quy, cao đẳng văn bằng 2, cao đẳng liên thông, trung cấp.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM (Dự kiến)

- Thời gian: Thứ 7, ngày 08/09/2018 (Lễ khai giảng năm học 2018-2019).

- Địa điểm: Hội trường Thành phố, 111 Bà Huyện Thanh Quan, P.7, Q.3, TPHCM.

III. NỘI DUNG

3.1. Khen thưởng:

- HSSV xuất sắc: HSSV vượt khó học tập, đạt điểm trung bình cả năm học (02 học kỳ) từ 3,6 điểm trở lên theo thang điểm 4 (xếp loại xuất sắc); đánh giá rèn luyện xếp loại xuất sắc được Nhà trường xét tặng giấy khen và phần thưởng theo quy định.

- HSSV giỏi: HSSV vượt khó học tập, đạt điểm trung bình cả năm học (02 học kỳ) từ 3.2 điểm trở lên theo thang điểm 4 (xếp loại giỏi); đánh giá rèn luyện xếp loại tốt được Nhà trường xét tặng giấy khen và phần thưởng theo quy định.

Lưu ý: Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc môn học, mô-đun, tín chỉ ở lần thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học, khóa học đó dưới mức trung bình.

3.2. Học bổng:

HSSV đạt giải các cuộc thi cấp thành phố trở lên tùy theo thành tích sẽ được xét cấp học bổng tùy theo phê duyệt của Chủ tịch HĐQT.

3.3. Phụ cấp tham gia công tác Đoàn – Quản lý lớp:

- HSSV là Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực vượt khó, học tập đạt điểm trung bình năm học từ 2.5 điểm trở lên theo thang điểm 4 (xếp loại khá trở lên) và không bị thi lại, học lại, xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên, được tập thể tín nhiệm, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, khoa/ cơ sở, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên và không bị kỷ luật.

- HSSV là Phó Bí thư chi đoàn, Lớp phó hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực vượt khó, học tập đạt điểm trung bình năm học từ 2.5 điểm trở lên theo thang điểm 4 (xếp loại khá trở lên) và không bị thi lại, học lại, xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên, được tập thể tín nhiệm, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, khoa/ cơ sở, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên và không bị kỷ luật.

Lưu ý: Biên chế Ban chấp hành chi Đoàn và Ban cán sự lớp được xác định dựa trên danh sách thực học như sau:

- Lớp có số lượng sinh viên <= 30 : 1 Bí thư kiêm Lớp trưởng.

- Lớp có số lượng sinh viên từ 31 đến 100 : 1 Bí thư và 1 Lớp trưởng.

- Lớp có số lượng sinh viên từ 101 đến 200: 1 Bí thư, 1 Lớp trưởng, 1 Phó Bí thư kiêm Lớp phó.

- Lớp có số lượng sinh viên từ 201 trở lên: 1 Bí thư, 1 Lớp trưởng, 1 Phó Bí thư và 1 Lớp phó.

3.4. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng, tặng học bổng, phụ cấp.

3.4.1. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Danh sách sinh viên xét khen thưởng có xác nhận của giáo viện chủ nhiệm, khoa, phòng QLĐT, phòng CTSV, phòng KH-TC. (Mẫu danh sách đính kèm)

3.4.2. Hồ sơ đề nghị xét tặng học bổng:

Danh sách sinh viên xét tặng học bổng có xác nhận của giáo viện chủ nhiệm, khoa, phòng KH-TC kèm chứng nhận khen thưởng của HSSV. (Mẫu danh sách đính kèm)

3.4.3. Hồ sơ đề nghị xét phụ cấp:

- Biên bản họp bầu Ban chấp hành chi đoàn, Ban cán sự lớp hoặc quyết định công nhận ban chấp hành chi đoàn, ban cán sự lớp.

- Biên bản họp tập thể lớp đánh giá nhiệm vụ hoạt động trong năm học 2017-2018 của các sinh viên làm Ban chấp hành chi đoàn, Ban cán sự lớp (GVCN chủ trì).

- Danh sách ban chấp hành chi đoàn, ban cán sự lớp có xác nhận của Khoa, Phòng QLĐT về kết quả học tập theo quy định; xác nhận Phòng KH-TC theo quy định về nghĩa vụ tài chính đối với sinh viên; xác nhận Đoàn Thanh niên về đánh giá hoạt động chi đoàn; xác nhận Phòng CTSV về kết quả rèn luyện. (Mẫu danh sách đính kèm)

Lưu ý:

- HSSV thuộc diện được cấp học bổng và giảm học phí theo quy định này mà cùng lúc được hưởng nhiều mục thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

- HSSV phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng quy định của Nhà trường mới được xét miễn, giảm và cấp học bổng.

- HSSV bị kỷ luật không được xét khen thưởng, học bổng, phụ cấp.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Các Khoa gửi hồ sơ, danh sách xét khen thưởng, tặng học bổng và phụ cấp cho HSSV năm học 2017-2018 về cho cô Bùi Thị Ngọc Mai - Phòng CTSV hạn chót ngày 28/08/2018.

- Phòng CTSV trình Ban Giám hiệu danh sách HSSV đủ điều kiện ra quyết định khen thưởng, tặng học bổng và phụ cấp năm học 2018-2019 hạn chót ngày 01/09/2018.

Trên đây là thông báo về việc khen thưởng, tặng học bổng và phụ cấp cho HSSV năm học 2017-2018. Đề nghị các phòng, ban, khoa, cơ sở, các đơn vị liên quan và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc đúng với thông báo.

TL. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các Phòng, Ban (để phối hợp); đã ký
- Các Khoa, sinh viên (để th/hiện);
- Lưu: VT, CTSV. Phạm Thanh Bình
Tặng hồ sơ xét tuyển
Đăng ký tuyển sinh
Tra cứu kết quả xét tuyển 2018
Hotline
Thông tin việc làm và thực tập

Đề án tự chủ tuyển sinh 2015
Trường Cao đẳng đại việt đà nẵng
Trường Trung cấp Đại Việt Cần Thơ
Trường trung cấp Đại Việt Tp.HCM

Hình ảnh

Đối tác của chúng tôi
 • TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÁC KCX & CN TP.HỒ CHÍ MINH.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM PHÁT TRIỂN
 • CÔNG TY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NHƯ NGỌC
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAI THANH
 • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE TOÀN THẮNG
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÊ NGỌC TÙNG
 • HỆ THỐNG NHÀ THUỐC LONG CHÂU
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ HTH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN EBIV
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN PHÁT
 • CÔNG TY TNHH TM XNK RỒNG VIỆT ASIA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NON NƯỚC VIỆT
 • CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH THANH NGÂN TUORIST
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
 • CÔNG TY TNHH MTV TM DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC TÍN
 • CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG (CFC)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ODIN LAND MIỀN NAM
 • CÔNG TY MTV AN PHÁT THỊNH VƯỢNG
 • CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG
 • CÔNG TY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NHƯ NGỌC
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DOMINO
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT NAM EDUPIA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN PHÚC
 • CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ WEBSITE TÍN THÀNH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỆT
 • CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ HÌNH MẪU MODEL DESIGN CO., LTD
 • KHÁCH SẠN LYBERTY
 • KHÁCH SẠN LAVENDER
 • NHÀ THUỐC THANH TÂN
 • TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ VINA HEALTHCARE
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC Y TẾ ICHĂM
 • CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT PARIS
 • CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHỰA ÂU LẠC
 • PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT MỸ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC 3T (3T PHARMA)
 • TRUNG TÂM CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ CARE WITH LOVE
 • CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK CAFÉ FIN

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Địa chỉ: 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Email: daivietsaigon@daivietsaigon.edu.vn
ĐT: (028) 22122599 - Fax: (028) 38475333
Các cơ sở của trường:
Gò Vấp: Số 381 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Thủ Đức: Số 1 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Cần Thơ: Số 390 CMT 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Mạng xã hội