111. TBTD- QHDN Công ty First Alliances

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 111/TB - ĐVSG-QHDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Công ty First Alliances đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

1. Vị trí tuyển dụng:

-         Kỹ thuật viên sản xuất (Manufaturing Engineering Technician) - Số lượng: 20

-         Kỹ thuật viên chất lượng (Quality Engineering Technician) - Số lượng: 20

-    Kỹ thuật viên cải tiến (Industrial Engineering Technician) - Số lượng: 20

-   Kỹ thuật viên kiểm định bo mạch (Testing Engineering Technician)- Số lượng :20

2. Mô tả công việc

Kỹ thuật viên sản xuất (Manufaturing Engineering Technician)

-          Vận hành máy sản xuất.

-          Bảo dưỡng máy định kỳ.

Kỹ thuật viên chất lượng (Quality Engineering Technician)

-          Chịu trách nhiệm thực hiện các kế hoạch kiểm tra chất lượng.

-          Hỗ trợ theo dõi, tìm và ngăn chặn lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất.

Kỹ thuật viên cải tiến (Industrial Engineering Technician)

-          Hỗ trợ cải tiến dây chuyền sản xuất.

-          Tính toán, phân chia nguồn lực nhằm tăng hiệu quả hoạt động của dây chuyền sản xuất.

Kỹ thuật viên kiểm định bo mạch (Testing Engineering Technician)

-           Chịu trách nhiệm sữa bo mạch và vận hành máy kiểm tra bo mạch

-          Chẩn đoán nguyên nhân gây ra lỗi và đưa ra biên pháp khắc phục.

3. Yêu cầu

-          Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học, các ngành: Cơ khí, Điện-Điện tử, Điện tử truyền thông, Cơ-Điện tử…

-          Có kinh nghiệm là một lợi thế.

-          Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng

-          Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

4. Quyền lợi

-          Lương: 6,000,000 – 8,000,000

-          Phụ cấp:

  • Phụ cấp cuộc sống: 600,000.
  • Phụ cấp chuyên cần: 200,000.
  • Phụ cấp tăng ca theo qui định của pháp luật.

-          Lương tháng 13

5. Thời gian và địa điểm làm việc

-          Địa điểm làm việc: Tp.HCM.

-          Giờ làm việc: làm việc theo ca 12 giờ/ngày (chỉ làm việc 4 ngày/tuần).

6. Liên hệ

Liên hệ: Email: quocviet.pham@fa.net.vn

Số điện thoại: 0933 999 011

Hoặc hồ sơ gửi về ThS. Nguyễn Ngọc Thạch – Giám đốc TT QHDN

Truờng CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 0905.951.957  Email: ngocthach@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm QHDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

 


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Thanh Bình


 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!