157.TBTD- QHDN The Reverie SaiGon tuyển Nhân viên chưa có kinh nghiệm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 157/TB - ĐVSG-QHDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2019


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp phối hợp với The Reverie SaiGon đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

1. Vị trí tuyển dụng:

05 sinh viên làm từ 12h đến 20h. (tối thiểulàm 20 ngày/ tháng)

2. Yêu cầu:

-         Chịu khó, có đủ sức khoẻ.

-         Trung thực.

3. Quyền lợi được hưởng:

-         Lương: 25.000 ngàn/ giờ

-         Có một buổi cơm chiều

-         Đồng phục và gửi xe miễn phí

-         Được đào tạo nghề thực tế miễn phí.

-         Bên cạnh làm tăng ca được tính thêm

-         Chế độ thưởng ngày lễ_ Tết tùy vào thâm niên.

4. Liên hệ:

-         Liên hệ C.V qua emailmyhanh.nguyen@thereveriesaigon.com

-         Điện thoại: Chị Hạnh -  0903887905.

Hoặc hồ sơ gửi về ThS. Nguyễn Ngọc Thạch – Giám đốc TT QHDN

Truờng CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 0905.951.957  Email: ngocthach@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm QHDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc ThạchChia sẻFacebook! Twitter! Zingme!