309.TBTD- QHDN Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thiếu Nhi Mới - N Kid Group tuyển Design Intern

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 309/TB - ĐVSG-QHDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thiếu Nhi Mới - N Kid Group đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí

1. Vị trí tuyển dụng:

01 nhân viên Design Intern (làm việc tại office Q.1 HCM )

2. Yêu cầu chung

- Thái độ tốt, tỉ mỉ, cầu thị, quan tâm đến công việc.

-   Ưu tiên sinh viên ngành thiết kế.

3. Mô tả công việc:

-   Thiết kế các banner, poster;

-   Thiết kế tờ rơi, video clip;

-   Hỗ trợ các công việc admin của team (liên hệ ứng viên, nhập liệu, tham gia các hoạt động tuyển dụng ...)

4. Quyền lợi và chính sách khác:

- Thu nhập 3.500.000 triệu/tháng;

5. Hồ sơ:

Liên hệ nộp hồ sơ:

Gửi CV về email: huy.luu@nkidgroup.com

Hồ sơ gửi về Cô Diệp Tường Vy- Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028.399.77.288/ 0919 979 843

Email: ttquanhedoanhnghiep@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm HTDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Phạm Thanh BìnhChia sẻFacebook! Twitter! Zingme!