357.TBTD- HTDN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ VÀ PTNT HẢI DƯƠNG tuyển dụng Nhân viên vận hành hệ thống kích cống ngầm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 357/TB - ĐVSG-HTDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2019THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ VÀ PTNT HẢI DƯƠNG đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

  • Nhân viên Vận hành hệ thống kích cống ngầm

II. YÊU CẦU

- 1 kỹ sư tự động hóa hoặc kỹ sư điện tử để vận hành hệ thống điều khiển trung tâm

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Địa điểm làm việc: Quận 2

IV. HỒ SƠ

Thông tin liên hệ: Anh Diện - SĐT: 0918476655

Hoặc hồ sơ gửi về Cô Diệp Tường Vy- Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028.399.77.288/ 0919 979 843

Email: ttquanhedoanhnghiep@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm HTDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Phạm Thanh Bình


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!