397.TBTD- HTDN TMA SOLUTIONS tuyển dụng Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin mới tốt nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 397/TB - ĐVSG-HTDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2020THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với TMA SOLUTIONS đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

  • Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin mới tốt nghiệp

II. YÊU CẦU

- Chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

- Tiếng Anh căn bản

- Nắm vững một ngôn ngữ lập trình

- Giỏi Toán là một lợi thế

III. QUYỀN LỢI

- Thu nhập hưởng 100% lương trong thời gian đào tạo

- Được đào tạo theo Chương trình đặc biệt trước khi vào dự án

IV. HỒ SƠ

Hồ sơ gửi về Cô Trần Thanh Thúy Vi- Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028.399.77.288/ 0983 349 307

Email: ttquanhedoanhnghiep@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm HTDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Phạm Thanh Bình


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!