398.TBTD- HTDN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG tuyển dụng Trợ lý giỏi tiếng Hàn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 398/TB - ĐVSG-HTDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2020THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với TẬP ĐOÀN THIÊN LONG đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

  • Trợ lý giỏi tiếng Hàn

II. YÊU CẦU

- Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn.

- Ưu tiên có Kinh nghiệm.

- Có khả năng Biên, Phiên dịch tiếng Hàn.

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thay mặt Trưởng Bộ phận truyền tải thông tin với các Phòng Ban, nhân viên; các đối tác, nhà cung cấp khi Trưởng Bộ phận vắng mặt.

- Thư ký của các buổi họp theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

- Hỗ trợ lịch làm việc, chuẩn bị hồ sơ – tài liệu, sắp xếp các buổi họp, hội thảo, các cuộc hẹn cho Trưởng Bộ phận với các Trưởng Phòng Ban, các đối tác, nhà cung cấp và các lớp đào tạo do Trưởng Bộ phận trực tiếp huấn luyện.

- Kiểm soát việc thực hiện các công việc, các kế hoạch, các chương trình khuyến mãi, sự kiện (Event), các hoạt động tiếp thị và báo cáo của các Trưởng Phòng Ban đúng thời hạn theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

- Phiên dịch tiếng Hàn khi làm việc với các đối tác nước ngoài.

IV. QUYỀN LỢI

- Thu nhập 15 triệu đến 20 triệu/ tháng

IV. HỒ SƠ

Hồ sơ gửi về Cô Trần Thanh Thúy Vi- Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028.399.77.288/ 0983 349 307

Email: ttquanhedoanhnghiep@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm HTDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Phạm Thanh Bình


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!