410.TBTD- HTDN SAI GON FOODS tuyển dụng Nhân viên Marketing

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 410/TB - ĐVSG-HTDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với SAI GON FOODS đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

  • Nhân viên Marketing: số lượng 1

II. YÊU CẦU

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing.

- Tự tin, năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt.

- Cẩn thận, chịu khó, chịu áp lực tốt.

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phối hợp các phòng ban nội bộ và đối tác bên ngoài phát triển sản phẩm mới, cải tiến bao bì, cải tiến chất lượng sản phẩm

- Theo dõi, phối hợp với đối tác nội bộ và đối tác bên ngoài (nhà cung cấp dịch vụ), đảm bảo việc thực thi các chương trình truyền thông theo đúng kế hoạch và hiệu quả.

- Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chạy chương trình, đề xuất các giải pháp thay thế trình quản lý trực tiếp duyệt.

- Thực hiện các thủ tục hành chính cho chương trình: hợp đồng thuê mướn, thanh quyết toán, nhập/xuất hàng hóa vật tư,…

- Thực hiện phân tích, tổng hợp/đánh giá hiệu quả của từng chương trình/ hoạt động MKT

- Tổ chức thực hiện các hoạt động Nghiên cứu thị trường theo yêu cầu của công việc.

- Khảo sát thị trường, cập nhật thông tin giá cả v.v.. theo thống nhất với brand manager

- Theo dõi doanh số các sản phẩm mới, doanh số ngành hàng quản lí

IV. QUYỀN LỢI

- Thử việc: tối đa 2 tháng

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày (từ T2-T6, T7 nghỉ buổi chiều)

- Được tham gia các khóa đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Phúc lợi: Du lịch, khám sức khỏe định kỳ, thưởng KPIs +5%/tháng.

- PC khác: cơm trưa.

V. HỒ SƠ

Hồ sơ gửi về Cô Trần Thanh Thúy Vi- Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028.399.77.288/ 0983 349 307

Email: ttquanhedoanhnghiep@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm HTDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Phạm Thanh Bình


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!