428.TBTD- HTDN CÔNG TY CỔ PHẦN VOLGA VN tuyển dụng 10 Thực tập sinh (ngành Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh...)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 428/TB - ĐVSG-HTDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với Công ty cổ phần Volga VN đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

- Thực tập sinh (ngành Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh...): số lượng 10 nam/ nữ

II. YÊU CẦU

  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên
  • Ưu tiên kinh nghiệm, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
  • Ngoại hình tương đối

III. QUYỀN LỢI

  • Được phục vụ cơm trưa
  • Được trải nghiệm công việc thực tế phát sinh tại doanh nghiệp
  • Được hướng dẫn và cung cấp số liệu thực tế để hoàn thành báo cáo thực tập
  • Được xét nhận vào làm việc sau thời gian thực tập
  • Tích lũy kinh nghiệm thực tế giữa học và hành

IV. HỒ SƠ

Hồ sơ gửi về Cô Trần Thanh Thúy Vi- Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028.399.77.288/ 0983 349 307

Email: ttquanhedoanhnghiep@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm HTDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Phạm Thanh Bình


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!