447.TBTD- HTDN FPT INFORMATION SYSTEM tuyển dụng THỰC TẬP SINH VỊ TRÍ KẾ TOÁN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 447/TB - ĐVSG-HTDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với FPT INFORMATION SYSTEM đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

- Thực tập sinh vị trí Kế Toán: số lượng 4

II. YÊU CẦU

 • Sinh viên năm 3, 4 hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc có liên quan
 • Ưu tiên có kiến thức nghiệp vụ về kế toán
 • Cẩn thận tỉ mỉ trong công việc
 • Yêu thích và định hướng theo nghề kế toán
 • Có thể làm việc fulltime

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Được đào tạo, tìm hiểu quy trình nghiệp vụ kế toán;
 • Hỗ trợ các công tác nghiệp vụ theo phân công như: Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh; hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ và báo cáo thuế;
 • Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán vào phần mềm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

IV. QUYỀN LỢI

 • Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết;
 • Được tham gia các lớp đào tạo chuyên nghiệp về kế toán của FPT;
 • Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
 • Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các báo cáo liên quan
 • Được ưu tiên xem xét tuyển dụng chính thức sau thời gian thực tập

V. HỒ SƠ

Hồ sơ gửi về Cô Trần Thanh Thúy Vi- Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028.399.77.288/ 0983 349 307

Email: ttquanhedoanhnghiep@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm HTDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Phạm Thanh Bình


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!