450.TBTD- HTDN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ tuyển dụng Nhân viên Nhập Liệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 450/TB - ĐVSG-HTDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

- Nhân viên Nhập Liệu: số lượng 2

II. YÊU CẦU

Tính cách: trung thực, tỉ mĩ, cẩn thận, vui vẻ, hòa đồng.

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhập hồ sơ khám sức khỏe của các công ty khách hàng gồm các công việc sau:
1. Chuẩn bị hồ sơ cho gói khám đi ra bên ngoài (in, chỉnh sửa thông tin khách hàng hoàn chỉnh)
2. Chuẩn bị vật tư cho các khâu tiếp theo.
3. Nhập liệu hồ sơ khám sức khỏe.
4. Làm báo cáo hồ sơ khám sức khỏe.

IV. QUYỀN LỢI

Lương chính thức theo chế độ của Nhà nước

V. HỒ SƠ

Hồ sơ gửi về Cô Trần Thanh Thúy Vi- Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028.399.77.288/ 0983 349 307

Email: ttquanhedoanhnghiep@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm HTDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Phạm Thanh Bình


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!