468.TBTD- HTDN CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH tuyển dụng NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VÀ NHÂN VIÊN MARKETING

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 468TB - ĐVSG-HTDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp với CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

- Nhân viên Kế Toán: số lượng 1

- Nhân viên Marketing: số lượng 1

II. YÊU CẦU

Yêu cầu chung:

- Nam/ Nữ: độ tuổi không quá 35 tuổi

- Có lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt

Nhân viên Kế Toán

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài Chính- Kế Toán

Nhân viên Marketing

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh

III .QUYỀN LỢI

- Lương thỏa thuận

- Các quyền lợi khác theo quy định của công ty và của Nhà nước

IV. HỒ SƠ

Hồ sơ gửi về Cô Trần Thanh Thúy Vi- Chuyên viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028.399.77.288/ 0983 349 307

Email: ttquanhedoanhnghiep@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm HTDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Phạm Thanh Bình


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!