87. TBTD - QHDN CHI NHÀNH CÔNG TY TNHH KDDI VIỆT NAM TẠI KCVPMQT TP. HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87/TB - ĐVSG-QHDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2018


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với CHI NHÀNH CÔNG TY TNHH KDDI VIỆT NAM TẠI KCVPMQT TP. HCM đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí như sau:

1. Nhân viên quản lý đơn hàng

2. Kỹ sư mạng

3. Nhân viên quản trị mạng

 

Hoặc hồ sơ gửi về ThS. Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Giám đốc TT QHDN

Truờng CĐ Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 0905.951.957  Email: ngocthach@daivietsaigon.edu.vn

Trên đây là thông báo tuyển dung nhân sự. Trung tâm QHDN đề nghị các khoa, Đoàn Thanh niên triển khai đến sinh viên trong trường nắm thông tin để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo tinh thần thông báo và nhu cầu của Công ty.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các khoa;

- Sinh viên;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Thanh BìnhChia sẻFacebook! Twitter! Zingme!