TKB lớp 19CTA (tháng 2 năm 2022)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 5
THỜI KHÓA BIỂU DẠY ONLINE
NGÀNH: TIẾNG ANH. HỌC KỲ: V - NĂM HỌC 2021-2022
Từ 10/02/2022 đến 15/03/2022 (    tuần) DỰ KIẾN
Địa điểm học: Dạy online Địa điểm học: 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận
Thời gian học: Sáng ca 1 (3 tiết: 07h00 đến 09h30); Sáng ca 2 (3 tiết: 09h30 đến 12h00). Chiều ca 1 (3 tiết: 13h00 đến 15h00);Chiều ca 2 (3 tiết: 15h30 đến 18h00)
STT Lớp Sĩ số Tên Môn học Mã MH Số TC  (Theo CT tinh gọn) Số giờ (Theo CT tinh gọn) Buổi/Thứ Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc PHÒNG Giảng viên
(Họ tên và sđt)
Ghi chú
01 19CTA 44 Biên dịch 2 020830 2(2,0,0) 30 giờ Sáng chủ nhật 13/02/2022 27/02/2022 online CN. Đỗ Thị Thủy Tú
(0903.117.236)
còn 15 tiết chưa học
3 buổi online
02 19CTA 44 Phiên dịch 1 '020829 3(3,0,0) 45 giờ Chiều thứ 2 14/02/2022 14/02/2022 online CN.Nguyễn Huỳnh Bảo Long
(0964.616.269)
còn 10 tiết chưa học
2 buổi online
Chiều thứ 4
Chiều thứ 5
17/02/2022 17/02/2022 online
04 19CTA 44 Phiên dịch 2 2(2,0,0) 2(2,0,0) 30 giờ Chiều thứ 2 28/02/2022 07/03/2022 P13 CN.Nguyễn Huỳnh Bảo Long
(0964.616.269)
Chiều thứ 4
Chiều thứ 5
03/03/2022 10/03/2022 P13
05 19CTA (N1)
(lớp học tập trung)
19 Ngoại ngữ 2-HP1 020832 3(3,0,0) 45 giờ Sáng thứ 3 15/02/2022 15/03/2022 P13 CN. Nguyễn Trường Xuân
(0909.356.233)
ca 1 sáng còn 24 tiết
chưa học
Sáng thứ 5 17/02/2022 17/03/2022 P13 ca 1 sáng
06 19CTA (N2)
20CTA
36 Ngoại ngữ 2-HP1 020832 3(3,0,0) 45 giờ Sáng thứ 3 15/02/2022 05/04/2022 P13 CN. Nguyễn Trường Xuân
(0909.356.233)
ca 2 sáng
Sáng thứ 5 10/02/2022 31/03/2022 P13 ca 2 sáng
07 19CTA 44 Ngoại ngữ 2-HP2 020833 3(3,0,0) 45 giờ CN. Nguyễn Trường Xuân
(0909.356.233)
Thực tập
xong ve hoc

Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!