lịc thi Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản, Ngoại ngữ 2 - HP1 19CTN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NGÀNH: TIẾNG NHẬT - KHÓA 2019 - 2022
HỌC KỲ IV - NĂM HỌC 2020 - 2021
Địa điểm thi: Số 172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM
TT Sĩ số Lớp Ngày thi Môn thi Thời gian Giờ thi Phòng Ghi chú
01 37 19CTN Chiều thứ 6
08/04/2022
Ngoại ngữ 2 - HP 1 60 phút 13h30 - 14h30 3
02 37 19CTN Chiều thứ 6
08/04/2022
Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản 60 phút 15h00 - 16h00 3
TP Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2022
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL KHOA NGOẠI NGỮ

Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!