Hội đồng thẩm định chuẩn đầu ra ngành xử lý chất thải công nghiệp và y tế

Để đảm bảo chất lượng về việc xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng; ngày 20/12/2020, Hội đồng thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng ngành Xử lý Chất thải Công nghiệp và Y tế theo Quyết định số 1442/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn chủ trì đã tiến hành họp tại số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Tham dự cuộc họp, Ban Chủ nhiệm đã báo cáo tóm tắt về quá trình xây dựng Khối lượng Kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực cần đạt được của người học sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng ngành Xử lý Chất thải Công nghiệp và Y tế.

Hội đồng thẩm định với các chuyên gia về lĩnh vực Công nghiệp và Y tế cũng đã đưa ra những nhận xét chi tiết, cụ thể cho từng nội dung mà Ban Chủ nhiệm đã xây dựng.

Hội đồng thẩm định ghi nhận những kết quả mà Ban Chủ nhiệm đã làm được, đồng thời cũng đề ra những nội dung mà Ban Chủ nhiệm cần chỉnh sửa trước khi ban hành.

Hội đồng thẩm định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng ngành Xử lý Chất thải Công nghiệp và Y tế

Ban Chủ nhiệm và Hội đồng thẩm định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng ngành Xử lý Chất thải Công nghiệp và Y tế

* Danh sách Hội đồng Thẩm định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng ngành Xử lý Chất thải Công nghiệp và Y tế:

  1. TS. Lê Lâm - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Chủ tịch;
  2. BS CKII. Lê văn Hậu - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Phó chủ tịch;
  3. ThS. Lương Kim Anh - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Thư ký
  4. PGS.TS. NGƯT. Đinh Xuân Thắng - Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Môi trường Hoa Lư - Ủy viên;
  5. TS. Phùng Đức Nhật - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ủy viên;
  6. KS. Tạ Công Uẩn - Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường - Ủy viên;
  7. ThS. Nguyễn Viết Vinh – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ủy viên

Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!