Bạn đã biết gì về ngành Quản lý công nghiệp?

Bạn đã biết gì về ngành Quản lý công nghiệp?

Bạn cần biết thêm thông tin về Quản lý công nghiệp để ra quyết định chọn ngành học cho tương lai, hãy tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định.

Với chuyên ngành Quản lý công nghiệp ở trình độ Cao đẳng, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của ngành; cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực quản lý công nghiệp vừa có năng lực chuyên môn về quản lý công nghiệp vừa có đạo đức và sức khỏe để làm việc trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại các công ty doanh nghiệp và dịch vụ với nhiều vai trò khác nhau như quản lý hoặc chuyên gia phân tích hỗ trợ cho việc ra quyết định.

Ngành Quản lý công nghiệp học gì?

Ngành Quản lý công nghiệp cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản trị dự án, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị sản xuất, Đánh giá công nghệ, Quản lý vật tư và tồn kho... Ngoài ra chương trình còn bổ sung một số phần mềm ứng dụng chuyên ngành, đề án môn học thực tập chuyên ngành cuối khóa để chương trình đào tạo có hiệu quả thực tiễn hơn.

Quản lý công nghiệp được áp dụng trong các doanh nghiệp kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Là một nhân viên chuyên ngành cần giải quyết các bài toán doanh thu, thị phần, tìm kiếm nguồn nhân lực và đảm nhiệm các công việc chuyên môn như: Lập kế hoạch kinh doanh; Lập kế hoạch tiếp thị; Lập và phân tích dự án; Nghiên cứu thị trường; Đầu tư tài chính, v.v…

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên ngành Quản lý công nghiệp có thể ứng dụng các lý thuyết của ngành Quản lý công nghiệp vào các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và dịch vụ.

-   Có thể đảm nhiệm các công việc quản trị tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ hoặc kinh doanh

-   Tham gia các công việc về quản lý kho bãi, các phòng ban lập kế hoạch sản suất  hay tham gia các công việc về quản lý các dự án.

-   Sinh viên có khả năng tiếp tục học cao hơn ở các cấp đại học, sau đại học.

KHOA KINH TẾ - DU LỊCH