Bộ Giáo dục yêu cầu gấp rút bổ sung gần 28.000 biên chế giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương khẩn trương tuyển 27.850 biên chế giáo viên cho năm học tới, trong đó ưu tiên giáo viên các môn học mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 2/8 gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo quyết định về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị giai đoạn 2022-2026.

Theo quyết định này, Bộ Chính trị giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức tuyển dụng, trong đó ưu tiên tuyển giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và ưu tiên tuyển giáo viên mầm non cho các trường ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Như với chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học, nhiều tỉnh, thành hiện thiếu giáo viên để dạy hai buổi mỗi ngày hay giáo viên Tiếng Anh, Tin học - những môn trở thành bắt buộc từ lớp 3 thay vì tự chọn như trước. Với cấp THCS, nhiều nơi thiếu giáo viên dạy các môn tích hợp mới là Khoa học tự nhiên hay Lịch sử và Địa lý; cấp THPT thiếu giáo viên Mỹ thuật, Âm nhạc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển như thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng, làm việc với các cơ sở đào tạo để có nguồn, trao đổi với địa phương khác để phối hợp tuyển dụng theo các môn học đáp ứng yêu cầu.

"Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2016", công văn của Bộ nêu, đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng cấp học, môn học đến năm 2026, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ để bổ sung.

Tính đến tháng 5/2021, cả nước có hơn 42.200 cơ sở giáo dục với hơn 22 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Đến hết năm học 2020-2021, cả nước thiếu hơn 94.700 giáo viên, chủ yếu là giáo viên cho các môn học mới cấp tiểu học, THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới và giáo viên mầm non các tỉnh vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, cả nước cũng thừa cục bộ hơn 10.300 giáo viên ở từng cấp học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định nguyên nhân của tình trạng trên là việc tuyển dụng không sát với nhu cầu và quy mô phát triển trường lớp, học sinh. Việc bố trí, điều động, phân công giáo viên cũng chưa phù hợp. Một phần khác do tình trạng di dân cơ học tại một số khu công nghiệp, đô thị lớn.

Nguồn: vnexpress.net


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!