BỒI DƯỠNG VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHUYÊN ĐỀ QUY CHẾ ĐÀO TẠO CHO CNNV, GV NĂM 2022

Để tổ chức đào tạo tốt, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thì các đơn vị trực thuộc phải nắm và hiểu rõ để vận hành quy chế đào tạo. Nhận thức được điều đó, ngay từ đầu năm 2022 Hệ thống Giáo dục Đại Việt đã xây dựng kế hoạch chương trình Bồi dưỡng và huấn luyện công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, giảng viên năm 2022.

Ngày 09/04/2022 Hệ thống Giáo dục Đại Việt long trọng tổ chức chương trình Bồi dưỡng và huấn luyện công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, giảng viên năm 2022 với chuyên đề Quy chế đào tạo bằng hình thức trực tuyến. Chương trình được tham hơn 200 cán bộ nhân viên giảng viên trực thuộc Hệ thống Giáo dục Đại Việt. Đơn vị thành viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn sẽ là đơn vị tập huấn Quy chế đào tạo gồm các nội dung chính như sau: Quy chế đào tạo trực tiếp; Quy chế đào tạo trực tuyến; Các thủ tục hồ sơ thi đầu vào, đầu ra; Xét công nhận tốt nghiệp; Quy định chuẩn đầu ra; Quy định bổ nhiệm trưởng bộ môn và một số công tác khác liên quan đến quy chế đào tạo.

Bên cạnh đó, ngày 30/03/2022 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ thay thế cho Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Như vậy, trong buổi tập huấn đã đề cập đến quy định của Thông tư số 04 để cán bộ, nhân viên, giảng viên nắm rõ tình hình và thực hiện tốt khi Thông có hiệu lực từ ngày 15/05/2022.

Buổi tập huấn là cơ hội để các Trường thành viên trong Hệ thống Giáo dục Đại Việt nói chung và cán bộ, nhân viên, giảng viên nói riêng là cơ hội để giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác nhằm vận hành, ứng dụng tốt trong công tác giáo dục đào tạo.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!