BỒI DƯỠNG VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TẠO CHO CN,NV, GV NĂM 2022

Chương trình đào tạo là yếu tố trọng yếu trong một trường Đại học, Cao đẳng. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phụ thuộc rất nhiều vào chương trình đào tạo từng ngành nghề. Việc xây dựng chương trình đào tạo ngành nghề phụ thuộc nhiều vào trình độ chuyên môn và nhận thức thực tế từng ngành nghề. Bên cạnh đó, cập nhật, đổi mới, bổ sung chương trình đào tạo là một việc làm tất yếu tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Vì vậy, đòi hỏi những người làm công tác giáo dục đào tạo cần nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình xây dựng, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo. Nhận thức được điều đó, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn long trọng tổ chức Chương trình Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, NV, GV trong Hệ thống Giáo dục Đại Việt năm học 2021-2022.

Tiếp nối kế hoạch chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho cho CB, NV, GV ngày 16/04/2022 Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn sẽ là đơn vị chủ trì tập huấn xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo bằng hình thức trực tuyến.

Tại chương trình tập huấn, CB, NV, GV sẽ lĩnh hội được kiến thức cách thức thực hiện một chương trình đào tạo, cách thức thực hiện quá trình cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo. Đồng thời, cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tập huấn chương trình đào tạo.

Sẽ là điều kiện rất tốt khi kiến thức tập huấn ứng dụng vào trong quá trình xây dựng, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo năm học 2022-2023 nhằm chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại đơn vị Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn nói riêng và Hệ thống Giáo dục Đại Việt nói chung.

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!