CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CÁ NHÂN

Mục đích của việc nghiên cứu định hướng và phát triển nghề nghiệp

Nghiên cứu định hướng và phát triển nghề nghiệp nhằm giúp cho cá nhân phát triển ra khả năng nghề nghiệp, có quyết định lựa chọn đúng nghề. Nghiên cứu định hướng nghề nghiệp, giúp nhà quản trị tạo ra giá trị cho mỗi nhân viên nhằm tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài có năng khiếu phù hợp với công việc, khai thác đúng khả năng của họ.

Tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài thông qua đào tạo

Giá trị tạo ra cho mỗi nhân viên

 • Phát hiện ra các khả năng nghề nghiệp
 • Đưa ra quyết định chọn lựa nghề nghiệp đúng đắn và có kế hoạch đầu tư vào giáo dục, đào tạo chính xác, tiết kiệm
 • Thỏa mãn đối với các mục tiêu nghề nghiệp, tạo ra sự đóng góp tốt nhất cho tổ chức

Tuyển nhân viên có năng khiếu phù hợp với công việc

 • Khuyến khích nhân viên trung thành, tận tụy với doanh nghiệp
 • Động viên nhân viên thực hiện công việc tốt hơn
 • Khai thác và giúp nhân viên phát triển các khả năng tiềm tàng của họ

Con đường sự nghiệp của mỗi người trải qua nhiều giai đoạn thay đổi khác nhau, bắt đầu là giai đoạn khám phá - thăm dò; giai đoạn phát triển; thiết lập; duy trì và cuối cùng là giai đoạn suy tàn...

Các giai đoạn phát triển nghề nghiệp cá nhân

Giai đoạn phát triển (từ mới sinh - 14 tuổi)

 • Con người phát triển quá trình tự nhận thức, tự khẳng định mình thông qua cuộc sống, các mối quan hệ
 • Các trò chơi, cách cư xử của người lớn giúp trẻ dần hiểu được cách cần cư xử như thế nào
 • Phát triển những nhận thức ban đầu về lựa chọn nghề nghiệp

Giai đoạn khám phá, thăm dò (14 - 25 tuổi)

 • Vừa làm việc vừa thăm dò, hoặc vừa học vừa làm, vừa tìm hiểu nghề nghiệp trong tương lai
 • Cuối giai đọan con người đã chọn được một nghề phù hợp và bắt đầu cố gắng phấn đấu để theo đuổi mục đích của nghề nghiệp
 • Phát hiện ra các khả năng nghề nghiệp đích thực của mình và đưa ra quyết định hợp lý về việc tham gia các khóa đào tạo cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp

Giai đoạn thiết lập (25 - 44 tuổi)

Gồm 3 giai đọan nhỏ

 • Giai đoạn thử thách (25 – 30 tuổi): khám phá xem công việc họ chọn có thích hợp không? Nếu không họ sẽ tìm cách thay đổi.
 • Giai đoạn ổn định (30 – 40 tuổi): con người đã có các mục tiêu nghề nghiệp và đưa ra các chương trình, kế họach nghề nghiệp nhằm đạt mục tiêu nghề nghiệp.
 • Giai đoạn khủng hoảng nghề nghiệp (35 – 45 tuổi): con người có những so sánh giữa những gì mà họ đã phải hết sức cố gắng, theo đuổi những gì họ đã phải hy sinh hoặc chịu thiệt thòi vì nghề nghiệp.

Giai đoạn duy trì (40 tuổi - nghỉ hưu)

 • Con người thường đã có một vị trí ổn định, vững vàng trong công việc
 • Những cố gắng trong giai đọan này đều nhằm củng cố vị trí nghề nghiệp đó
 • Đây là giai đọan họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức cần thiết và làm việc có hiệu quả nhất

Giai đoạn suy tàn:

 • Khi tuổi đời con người đã cao và phải đối diện với sự thật đau lòng là sức khỏe không tốt, trí nhớ bị giảm sút, khả năng làm việc kém đi rõ rệt
 • Phải bằng lòng với sự giảm sút về mức độ trách nhiệm trong công việc và đến lúc phải chấp nhận vai trò mới của lớp trẻ.

(sưu tầm)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!