Các giải pháp đỗ xe sáng tạo

Đậu xe hôm nay

Cho dù trong nhà để xe của chính mình, bên đường hay trong nhiều tầng: Mercedes-Benz đã giảm bớt khối lượng công việc của người lái xe ngày nay với nhiều giải pháp sáng tạo liên quan đến bãi đậu xe. Để làm như vậy, công ty thực hiện theo một cách tiếp cận toàn diện: hỗ trợ có sẵn cả trong và ngoài hành trình, và trong mọi giai đoạn đỗ xe từ tìm chỗ đậu xe đến chỗ đậu xe thực tế và tìm lại phương tiện sau đó.

Đậu xe vào ngày mai

Tương lai của bãi đậu xe là rất nhiều khía cạnh: Các bãi đậu xe sẽ trở thành một trung tâm cho các dịch vụ sáng tạo, nơi các nhà cung cấp có thể ký gửi các gói hàng, đồ ăn hoặc đồ giặt sạch trong xe, từ đó kết hợp hữu ích thời gian đậu xe với một loạt các dịch vụ.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!