Cập nhật Lịch học online Khóa 18, Khóa 19 các ngành Tiếng trong tháng 4/2020

LỚP MÔN HỌC BUỔI HỌC THỜI GIAN BẮT ĐẦU
18CTA Tiếng Anh - Đọc 3 Chiều T2, Chiều T4 06/04 và 08/04/2020
18CTT Phiên dịch 1 Sáng thứ 6, Sáng thứ 7 03/04 và 03/04/2020
Văn hóa các nước Châu Á Sáng thứ 2 13/04/2020
18CTH Hình thái học Hàn Quốc Sáng thứ 5 02/04/2020
19CTA Tiếng Anh - Đọc 2 Chiều T3, Chiều T5 31/03 và 02/04/2020
19CTT Tiếng Trung Quốc - Nghe 1 Thứ 4, thứ 5 01/04 và 02/04/2020
19CTN Lịch sử Nhật Bản Sáng thứ 3 31/03/2020
19CTH Văn hóa các nước Châu Á Sáng thứ 4 01/04/2020

Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!