Chức năng - Nhiệm vụ

 

1. Công tác quan hệ hợp tác doanh nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp; quy trình và cơ chế làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp;

- Thỏa thuận và ký kết biên bản ghi nhớ với Doanh nghiệp về việc tiếp nhận sinh viên thực tập, lao động thực tế hàng năm. Tổ chức đưa sinh viên đến địa điểm lao động thực tế, giám sát, hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên trong thời gian lao động thực tế tại Doanh nghiệp;

- Thường xuyên giữ liên lạc với các doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp;

- Đầu mối trong việc tiếp nhận, quản lý thông tin và phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa chuyên môn triển khai các hoạt động đào tạo đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa;

- Hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện các khóa học nâng cao, các chuyên đề ngắn hạn, dài hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng cùng hợp tác với các doanh nghiệp triển khai thực hiện, phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo đặt hàng của doanh nghiệp;

- Tiếp nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế; tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới đưa vào chương trình giảng dạy;

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề Trường đang đào tạo và thông tin phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng công việc của sinh viên sau khi ra trường;

- Giới thiệu các chuyên gia tại các doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại Trường;

- Vận động các nguồn tài trợ học bổng, trang thiết bị phục vụ học tập, tài trợ cho các chương trình nghiên cứu khoa học có tính khả thi cao, các hội thảo, cuộc thi do Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tổ chức nhằm động viên, khích lệ sinh viên và quảng bá thương hiệu Doanh nghiệp;

- Thiết lập hệ thống thông tin việc làm, thông tin hai chiều giữa trường với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về nhu cầu sử dụng lao động, số lượng người học tốt nghiệp hàng năm theo từng ngành đào tạo của trường để tư vấn giới thiệu việc làm cho người học; giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn lao động phù hợp với yêu cầu tuyển dụng;

- Phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên triển khai các hoạt động trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giới thiệu các ngành nghề; xây dựng và khai thác dữ liệu các cá nhân;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

2. Công tác phát triển nghề nghiệp và giới thiệu việc làm

- Phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị sử dụng lao động, giúp bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết phù hợp với công việc sau khi tốt nghiệp;

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường liên hệ với các cơ sở sản xuất, các công ty tuyển dụng lao động để hỗ trợ học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp;

- Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về việc làm, chỗ thực tập; khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm, chỗ thực tập cho học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động hỗ trợ kỹ năng và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên (hội thảo chuyên đề, huấn luyện kỹ năng, phương pháp học tập, hội thi học thuật, giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên,…);

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp;

-  Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức ngày hội việc làm, chương trình giao lưu đối thoại với các nhà doanh nghiệp;

- Kết nối với cựu sinh viên của nhà trường nhằm tiếp nhận những chia sẻ kinh nghiệm và các đóng góp tinh thần, vật chất để giúp đỡ sinh viên và xây dựng nhà trường;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức sàn giao dịch, hội chợ việc làm.

 

 

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!