CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP VẮCXIN COVID-19 CỦA TOÀN THỂ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Suốt một năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trường học cũng gặp nhiều khó khăn. Chính phủ đang đặt mục tiêu Vắcxin miễn phí cho mọi người dân, nhằm chặn đứng dịch hiệu quả, bảo đảm cho cuộc sống và công việc trở lại bình thường. Điều này không chỉ phụ thuộc ý chí và quyết tâm mà cần có đủ nguồn tài chính.

Hưởng ứng chương trình cùng với Tuổi trẻ góp Vắcxin Covid-19 của Báo tuổi trẻ phát động nhằm gây quỹ ủng hộ góp Vắcxin Covid-19 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngay khi những lô Vắcxin Covid-19 đầu tiên từ nước ngoài được nhập khẩu vào Việt Nam là hết sức kịp thời và nhân văn.

Nhà trường đã thông tin và kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên và học sinh, sinh viên của trường tích cực hưởng ứng và tham gia chương trình chung tay quyên góp Vắcxin Covid-19 nhằm thể hiên tinh thần tương thân, tương ái của toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên và học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!