Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2022 thành công tốt đẹp !!!

Sáng ngày 15/11/2019, Tại Hội số 12 Hoàng Minh Giám -  Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn diễn ra Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2022

 

Đến tham dự Đại Hội có sự hiện diện của các đồng chí:

- Về phía khách mời đoàn cấp trên:1. Đồng chí Trần Thanh Trí Ủy viên Ban thường vụ quận đoàn Phú Nhuận

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cán bộ BTC quận Đoàn

- Về phía lãnh đạo nhà Trường1. ThS Dương Công Hiếu - Bí thư chi bộ - Phó hiệu Trưởng nhà Trường

2. Thầy Đỗ Thanh Tùng - Phó trưởng phòng TC-HC-QT

Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2022 thành công tốt đẹp sau 2 phiên đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Trường nhiệm 2019-2022 như sau:

1. Huỳnh Trọng Hiếu - Bí thư

2. Võ Minh Ngọc - Phó bí thư

3. Đỗ Luận- Phó Bí thư

4. Đặng Phước Lộc - Uỷ viên BTV

5. Tiết Đan Trường - Uye viên BTV

6. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Uỷ viên BCH

7. Phlong Mắc Kara - Uỷ viên BCH

8. Châu Phú Cường - Uỷ viên BCH

9. Lê Thanh Thuỷ Cúc - Uỷ viên BCH

10. Nguyễn Thị Hồng Đào - Uỷ viên BCH

11. Nguyễn Thuý Uyên Thuyên - Uỷ viên BCH

12. Phạm Hữu Lộc - Uỷ viên BCH

13. Nguyễn Thị Thanh Trúc - Uỷ viên BCH

14. Nguyễn Lê Minh Tiến - Uỷ viên BCH

15. Trương Huỳnh Minh Anh - Uỷ viên BCH