Đại hội Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2019 - 2020

Ngày 26/04/2019 Khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tổ chức Đại Hội Đoàn Khoa. Đại hội có nhiệm vụ tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác nhiệm kỳ 2018 – 2019, khẳng định những kết quả đã đạt được, làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nhận thức đầy đủ những yêu cầu mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động của công tác Đoàn Khoa Kinh tế trong nhiệm kỳ 2019 – 2020 nhằm tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của Đảng cho thanh niên, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh Đại hội Đại Khoa


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!