Đại Việt Sài Gòn - Trường cao đẳng đầu tiên chào mừng sinh viên quay trở lại trường học tập trung sau hơn 6 tháng giãn cách xã hội

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học tập trung trở lại sau thời gian

nghỉ phòng, chống dịch COVID-19


Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo đến Sinh viên về việc tổ chức học tập trung trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

I. Thời gian tổ chức học tập trung trở lại:

Sinh viên đi học tập trung trở lại: từ ngày 13/12/2021 (thứ Hai).

II. Đối tượng: Sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

III. Trách nhiệm của Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên và các Khoa chuyên môn:

- Phòng Quản lý Đào tạo: Phối hợp với các Khoa chuyên môn triển khai kế hoạch tổ chức học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19 phải đảm bảo về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay;

- Phòng Công tác Sinh viên: Kết hợp với các Khoa chuyên môn, Phòng QLĐT theo dõi, kiểm tra giám sát, tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu hàng tuần về số lượng Sinh viên đi học tập trung trở lại;

- Các Khoa chuyên môn: Xây dựng kế hoạch đào tạo và lên lịch học tập trung cho Sinh viên các lớp năm cuối. Đồng thời thông báo kịp thời lịch học tập trung cho Giảng viên và Sinh viên. Sau mỗi buổi học, các Khoa chuyên môn báo cáo số lượng Sinh viên đi học cụ thể cho Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp và báo nhanh hàng ngày cho Ban Giám hiệu.

IV. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi Sinh viên học tập trung trở lại:

Nhằm đảm bảo an toàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị:

- Sinh viên tự trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn khi đi học.

- Bắt buộc Sinh viên phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường và sau khi từ trường về. Khai báo y tế qua mã QR được dán tại cổng chính và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trong khuôn viên Trường. Luôn tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế “KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG -  KHAI BÁO Y TẾ”.

- Sinh viên phải tuân thủ những nội quy, quy định phòng, chống dịch của Nhà trường trong suốt thời gian học tập trung tại Trường.

Trên đây là Thông báo về việc tổ chức học tập trung trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Cơ sở và Sinh viên khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!