Đảng bộ Bộ GDĐT triển khai nhiệm vụ năm 2021

Trong năm 2020, Đảng bộ Bộ GDĐT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đề ra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ Bộ đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng và tiến độ trong điều kiện toàn ngành phải phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ GDĐT chủ trì Hội nghị

Công tác xây dựng đảng được tập trung cao, lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động xây dựng đảng có nhiều sáng tạo, bài bản và mang lại hiệu quả thiết thực. Sinh hoạt đảng được duy trì nề nếp, bảo đảm chất lượng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Chỉ đạo và tổ chức đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ VII thành công.

Thường xuyên quan tâm và thực hiện việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên mới; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Trong năm đã xét, quyết định kết nạp 48 quần chúng ưu tú vào đảng; chuyển đảng chính thức cho 50 đảng viên dự bị; hoàn thành các thủ tục tặng 4 huy hiệu đảng.

Năm 2021, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc sẽ tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành và của Đảng bộ Bộ.

Trong đó, tập trung quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng;

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, kết hợp với thực thi đạo đức công vụ và tăng cường lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục.

Đại diện các tập thể xuất sắc nhận bằng khen của Đảng ủy Bộ GDĐT

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Bộ GDĐT trong năm 2020. Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, Bộ trưởng đề nghị, Đảng bộ Bộ cần xây dựng kế hoạch hành động theo các chuyên đề cụ thể, trong đó bám sát vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Bộ trưởng gợi mở một số chuyên đề nên xây dựng thành chương trình hành động trong năm 2021 như: Ở bậc học phổ thông, tập trung sự lãnh đạo của đảng đối với việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Ở bậc đại học, tập trung sự lãnh đạo đối với thực hiện tự chủ đại học. Ngoài ra, cần tập trung sự lãnh đạo đối với nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành giáo dục và nhiệm vụ giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết, trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đảng bộ Bộ GDĐT trong việc chỉ đạo thực hiện từng chuyên đề, từng hoạt động cụ thể.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, một số tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đã được nhận bằng khen của Đảng ủy Bộ GDĐT.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!