Danh sách các đội đang ký thi đua xe mô hình 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC ĐỘI THAM GIA ĐUA XE

MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN 2019

STT

Tên đội

GVHD

Thành viên

Chú thích

1

 

Diamond

ThS. Nguyễn Thanh Thìn

Nguyễn Minh Nhựt

Đội trưởng

Võ Hoài Nam

 

Võ Tần Minh

 

2

Racing 1

ThS. Nguyễn Thanh Thìn

Hồ Minh Anh

Đội trưởng

Phan Minh Dự

 

Hồ Nhựt Trường

 

3

18CXD

Nguyễn Trí Cường

Đội trưởng

Nguyễn Công Thành

 

Trần Lê Minh

 

Nguyễn Đức Thiện

 

Lê Minh Hữu Trung

 

4

Siêu sáng tạo

KS. Đường Anh Tân

Nguyễn Hoàng Nhựt

Đội trưởng

Nguyễn Nhật Luân

 

Bùi Ngọc Hiếu

 

Trương Khả Văn

 

Lê Văn Thiệp

 

5

Rocket Man

ThS. Nguyễn Thanh Thìn

Đặng Ngọc An

Đội trưởng

Lê Hoàng Khang

 

Lê Hoàng Nam

 

Trầm Văn Tâm

 

Nguyễn Quang Hiển

 

6

Racing Boy

ThS. Nguyễn Thanh Thìn

Trương Thiên Phúc

Đội trưởng

Nguyễn Văn Thắng

 

Lê Thanh May

 

Hoàng Tiến Long

 

7

17CCT

Trần Thanh Tuấn

Đội trưởng

Nguyễn Hán Kiệt

 

Nguyễn Thị Mỹ Quyền

 

Hoàng Minh Nhân

 

8

FC - S3 - G1

Phạm Hồng Sơn

Đội trưởng

Nguyễn Thành Chiến

 

9

Racing 2

ThS. Nguyễn Thanh Thìn

Trần Văn Mẫn

Đội trưởng

Nguyễn Thành Nhật

 

Dương Văn Công

 

10

Vitamin cười

KS. Đường Anh Tân

Võ Dương Quốc

Đội trưởng

Trương Văn Minh

 

Nguyễn Viết Tráng

 

Kiều Văn Tàu

 

Võ Thanh Tùng

 

11

Domino

ThS. Nguyễn Thanh Thìn

Lê Trung Chánh

Đội trưởng

Nguyễn Thanh Hoài

 

Phạm Ngọc Vĩnh

 

12

Ma tốc độ

ThS. Nguyễn Thanh Thìn

Lê Hoài Ân

Đội trưởng

Nguyễn Hoàng Sơn

 

Nguyễn Tiến Lộc

 

Phan Chí Hải

 

Huỳnh Văn Phú

 

13

We are one racing boy

Bùi Tuấn Anh

Đội trưởng

Nguyễn Hữu Cảnh

 

Huỳnh Văn Rô

 

Hồ Nhật Tân

 

Triệu Dương Gia Huy

 

14

Strange

ThS. Đỗ Thành Đức

Huỳnh Phát Đạt

Đội trưởng

Lê Nhựt Hào

 

Đỗ Văn Cường

 

Trần Thiên Triệu

 

Phù Quốc Long

 

15

Tornado bảo tố

ThS. Nguyễn Thanh Thìn

Mai Duy Khánh

Đội trưởng

Võ Nhựt Phi

 

Dương Trung Duy

 

Nguyễn Văn Toán

 

Võ Văn Kim Sơn

 

16

Chơi cho vui

ThS. Nguyễn Thanh Thìn

Đậu Văn Tuấn

Đội trưởng

Nguyễn Tấn Đạt

 

Nguyễn Thanh Trung

 

17

Mèo máy

Nguyễn Hoàng Phương

Đội trưởng

Nguyễn Tất Thành

 

Nguyễn Hữu Khang

 

Lê Trung Hiếu

 

Phạm Quốc Đạt

 

KHOA KY THUẬT CÔNG NGHỆ

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!