Đào tạo gắn liền với nhu cầu nhân lực

Hằng năm Khoa Công nghệ Ô Tô cùng với Nhà trường tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Doanh nghiệp là hoạt động quan trọng nhằm hướng tới giao lưu hợp tác với Doanh nghiệp tạo điều kiện có việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thể hiện tiềm lực, vị trí, sức mạnh của các bên tham gia ký kết, tạo sự tin tưởng cho sinh viên Đại Việt. Đây cũng là dịp để 2 bên tạo sự thân thiết, thắt chặt phát triển và hợp tác lâu dài. Là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự thành công, phát triển của công ty, tập đoàn, doanh nghiệp, thể hiện thái độ tôn trọng Doanh nghiệp, tinh thần hợp tác lâu dài, phát triển.

Thông qua lễ ký kết hợp tác với Doanh nghiệp, Khoa Công nghệ Ô tô giúp Nhà trường minh chứng được chiến lược đào tạo gắn liền với nhu cầu của Doanh nghiệp là hướng đi đúng đắn của Nhà trường. Trong nhiều năm qua các doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ sinh viên các máy móc thiết bị, chương trình đào tạo, thực tập và việc làm cho sinh viên ngành Công nghệ Ô Tô.