Điểm thi trả nợ môn - Kỳ học lại 2014 (Tính 100% điểm số)

Điểm thi trả nợ môn - Kỳ học lại 2014 (Tính 100% điểm số)

  • Sinh viên nộp đơn phúc khảo từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014. Điểm phúc khảo sẽ thông báo sau 1 tuần
  • Sinh viên chưa đạt phải đăng ký học lại (không có thi lại lần 2) từ ngày 02/10/2014 đến 16/10/2014
  • Sinh viên trả nợ hoàn thành những môn điều kiện thi tốt nghiệp, liên hệ Phòng đào tạo để đăng ký thi tốt nghiệp.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!