Đơn đăng ký tham gia cuộc thi đua xe mô hình điều kiển bẳng Smartphone

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày…. tháng …. năm 2019

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Thi đua xe mô hình điều khiển 2019

I. Tên đội:........................................................ Lớp:.....................................

Khoa:.....................................................................

II. Thành viên đội:

2.1. Đội trưởng:.............................................. SĐT:.....................................

2.2. Thành viên 1:........................................... SĐT:.....................................

2.2. Thành viên 2:........................................... SĐT:.....................................

2.3. Thành viên 3:........................................... SĐT:.....................................

2.4. Thành viên 4:........................................... SĐT:.....................................

III. Đề xuất giảng viên hướng dẫn:

3.1 Giảng viên................................................ SĐT:.....................................

 

ĐỘI TRƯỞNG

 

Lưu ý: Mỗi đội đăng ký từ 3 đến 5 sinh viên.

Phần giảng viên hướng dẫn: nếu không chọn được thì BTC sẽ chỉ định.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!