Đóng học phí học kỳ 6 k2011

THÔNG BÁO

(V/v: quy định và thời gian nộp học phí học kỳ 6, năm học 2013 - 2014)

 

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn thông báo đến sinh viên các lớp quy định và thời gian nộp học phí như sau:

1)     Học phí học kỳ 6 (tức là học kỳ 2 năm III) đối với sinh viên A11 (khóa học 2011 – 2014).

2)     Các khoản học phí còn nợ đối với học sinh B11.

3)     Học phí học kỳ 5, 6 (tức là học kỳ 1 và 2 năm III) đối với sinh viên khóa A10 (khóa học 2010 – 2013) còn nợ học phí.

-        Thời hạn nộp học phí: từ ngày 10 tháng 02 năm 2014 đến ngày 28 tháng 02 năm 2014

-        Học phí 1 học kỳ:     

+ Cao đẳng:            4.350.000 đồng;

+ Trung cấp:          3.450.000 đồng;

-   Nơi nộp học phí: phòng Kế hoạch Tài chính

-   Địa chỉ: 601 Lũy Bán Bích , phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

  • Riêng sinh viên các khóa cũ còn nợ học phí sẽ nộp theo mức học phí cũ của các năm  trước.
  • Sinh viên A11 nếu chưa hoàn thành học phí học kỳ 6 sẽ không được nhận đề cương và cấp giấy giới thiệu đến công ty thực tập tốt nghiệp. Nhà Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc tham gia thực tập tốt nghiệp của sinh viên nếu sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!