Gần 400 Thanh niên Ưu tú tham gia lớp Cảm tình đoàn năm 2020

Sáng ngày 01/11/2020, tại số 12 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tổ chức lớp Cảm tình Đoàn cho các bạn sinh viên.


Đây là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa vinh dự khi trở thành một người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Hôm nay, các bạn sinh viên đã được tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, về nguồn gốc, truyền thống và tầm quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Buổi học còn là cơ hội giúp các bạn cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội đến vai trò và vị trí của người Đoàn viên thanh niên. Qua đó, mỗi sinh viên trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn càng nâng cao hơn nữa ý thức về tinh thần, trách nhiệm của thế hệ áo xanh đối với sự nghiệp của Đảng và con đường phát triển của đất nước.Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!