Giới thiệu chung về phòng

Giới thiệu chung về phòng

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

I. Chức năng

- Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

- Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,

- Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc.

- Kiểm soát việc mua sắm, sửa chữa, xây dựng.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hàng năm của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Thực hiện thu chi tài chính

Lập dự toán thu chi tài chính hàng năm:

Xây dựng dự toán thu- chi

Xây dựng dự toán thu – chi Đầu tư xây dựng cơ bản.

Thanh quyết toán các nguồn kinh phí:

Cân đối nguồn vốn trên cơ sở bám sát dự toán, kế hoạch thu chi, thực hiện thu chi đúng nguyên tắc quản lý tài chính.

a. Chi thường xuyên:

- Thanh toán tiền lương, phụ cấp lương qua tài khoản ATM; tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức toàn trường theo bảng tính lương hàng tháng.

- Thanh toán tiền giảng dạy các loại hình đào tạo khác: Liên thông, liên kết, bằng 2...

- Thanh toán tiền thù lao giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng ngoài Trường.

- Thanh toán tiền học bổng và các khoản trợ cấp cho học sinh diện chính sách theo chế độ của Nhà nước cho từng học kỳ.

- Thanh toán các hoạt động dịch vụ công cộng: Tiền điện, nước, xăng dầu, vệ sinh môi trường…

- Thanh toán vật tư văn phòng: Văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ văn phòng…

- Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc: Tiền điện thoại, cước bưu điện, Internet, tuyên truyên, quảng cáo, sách báo, tạp chí của Thư viện...

- Thanh toán tiền hội nghị, hội thảo, công tác phí.

- Thanh toán chi phí các đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài vào làm việc với Trường.

- Thanh toán sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn phục vụ công tác chuyên môn và các cơ sở hạ tầng: ôtô, trang thiết bị, điện, nước, nhà xưởng, đường xá...

- Thanh toán hoạt động nghiệp vụ chuyên môn: Vật tư thí nghiệm, bảo hộ lao động, sách báo tài liệu chuyên ngành, các hợp đồng thuê khoán chuyên môn, tiền nhuận bút viết giáo trình...

- Thanh toán tiền mua sắm tài sản: Phần mềm máy tính, bằng sáng chế, thiết bị tin học, điều hoà, máy photo, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ đào tạo...

b. Chi không thường xuyên:

- Thanh toán kinh phí Nghiên cứu khoa học cho các đề tài cấp Trường, cấp Bộ, Nhà nước, các đề tài thuộc chương trình khác theo thuyết minh, dự toán đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thanh toán kinh phí Đào tạo lại cán bộ theo dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Chi phúc lợi, khen thưởng, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, nhân viên.

- Chi đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp: đào tạo, nghiên cứu khoa học, bổ sung mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, góp vốn liên kết, liên doanh theo quyết định của Hiệu trưởng.

c. Quyết toán các nguồn kinh phí:

Cuối mỗi kỳ báo cáo (theo quý, năm) tập hợp số liệu làm báo cáo quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị liên kết ngoài Trường

a. Đối với các đơn vị trực thuộc Trường:

- Định kỳ hàng quý, Phòng Tài chính - Kế toán cử cán bộ phụ trách theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu - chi để hướng đẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của nhà trường.

- Tập trung mọi nguồn thu - chi tại các đơn vị về Phòng Tài chính - Kế toán quản lý.

b. Đối với các đơn vị liên kết:

Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà trường.

3. Báo cáo hoạt động tài chính của Trường:

- Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính trình Hiệu trường phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị lập báo biểu, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

- Cuối năm tài chính, lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính trình Hiệu trưởng trên cơ sở đó phân tích, tham mưu cho Hiệu trưởng về tình hình quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí, có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban chức năng làm tốt công tác quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại và các hoạt động liên quan đến tài chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng chỉ đạo.

4. Các quyền hạn được giao để thực hiện công việc:

- Có quyền kiểm tra kiểm soát các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các hợp đồng mua bán tài sản, xây dựng trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thực hiện quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ kế toán.

- Có quyền yêu cầu các bộ phận cá nhân có liên quan trong đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu chứng từ có liên quan đến công tác kế toán.

- Kiểm tra việc lập và thực hiện dự toán thu chi của các đơn vị, yêu cầu chấp hành các quy định theo quy chế chi tiêu nội bộ và tiêu chuẩn định mức thu chi theo quy định của Nhà nước.

- Từ chối kiểm tra kế toán nếu xét thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định trong các văn bản luật pháp về kế toán.

 

Tặng hồ sơ xét tuyển
Đăng ký tuyển sinh
Tra cứu kết quả xét tuyển 2018
Hotline
Thông tin việc làm và thực tập

Đề án tự chủ tuyển sinh 2015
Trường Cao đẳng đại việt đà nẵng
Trường Trung cấp Đại Việt Cần Thơ
Trường trung cấp Đại Việt Tp.HCM

Hình ảnh

Đối tác của chúng tôi
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE EDUCATION
 • CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐÌNH LONG
 • CÔNG TY CP ĐT BĐS SANLAND
 • CÔNG TY HỆ THỐNG THẨM MỸ QUỐC TẾ THIÊN KHUÊ
 • CÔNG TY CP XNK HẢI SẢN NHA TRANG
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt
 • CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILLYMART VIỆT NAM
 • CÔNG TY TRUYÊN THÔNG GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH TRANG THỊ
 • CÔNG TY DAICHI LIFE
 • CÔNG TY DU LỊCH HOÀNG MAI
 • Công Ty Tnhh Thương Mại- Thiết Bị Tín Phát
 • .CÔNG TY BĐS HUỆ SONG
 • CÔNG TY CO BĐS VẠN PHÁT
 • CÔNG TY VIETPHARMA
 • CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM INET
 • CÔNG TY TRANSCOMOS
 • CÔNG TY DẦU NHỜN NANO
 • CÔNG TY TNHH NK VÀ PP ĐÔNG THÁI
 • Công ty CP Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang
 • Công Ty Cổ Phần Liên Kết DP - EXPRESS
 • CÔNG TY ALAHA
 • CÔNG TY TNHH TM VÀ DV Ô TÔ GIA PHÁT
 • CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CITYHOMES
 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH
 • NHÀ HÀNG OVANG
 • CÔNG TY TNHH TM DV NEXTFIT
 • NHÀ THUỐC HOÀNG GIANG
 • NHÀ THUỐC MỸ ANH
 • NHÀ THUỐC TRÂN CHÂU
 • TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÁC KCX & CN TP.HỒ CHÍ MINH.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM PHÁT TRIỂN
 • CÔNG TY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NHƯ NGỌC
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAI THANH
 • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE TOÀN THẮNG
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÊ NGỌC TÙNG
 • HỆ THỐNG NHÀ THUỐC LONG CHÂU
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ HTH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN EBIV
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN PHÁT
 • CÔNG TY TNHH TM XNK RỒNG VIỆT ASIA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NON NƯỚC VIỆT
 • CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH THANH NGÂN TUORIST
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
 • CÔNG TY TNHH MTV TM DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC TÍN
 • CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG (CFC)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ODIN LAND MIỀN NAM
 • CÔNG TY MTV AN PHÁT THỊNH VƯỢNG
 • CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG
 • CÔNG TY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NHƯ NGỌC
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DOMINO
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT NAM EDUPIA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN PHÚC
 • CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ WEBSITE TÍN THÀNH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỆT
 • CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ HÌNH MẪU MODEL DESIGN CO., LTD
 • KHÁCH SẠN LYBERTY
 • KHÁCH SẠN LAVENDER
 • NHÀ THUỐC THANH TÂN
 • TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ VINA HEALTHCARE
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC Y TẾ ICHĂM
 • CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT PARIS
 • CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHỰA ÂU LẠC
 • PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT MỸ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC 3T (3T PHARMA)
 • TRUNG TÂM CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ CARE WITH LOVE
 • CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK CAFÉ FIN

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Địa chỉ: 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Email: daivietsaigon@daivietsaigon.edu.vn
ĐT: (028) 22122599 - Fax: (028) 38475333
Các cơ sở của trường:
Gò Vấp: Số 381 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Thủ Đức: Số 1 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Cần Thơ: Số 390 CMT 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Mạng xã hội