GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.1 Tên đơn vị:                     PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1.2 Tên viết tắt đơn vị:         PHÒNG QLĐT

1.3 Địa chỉ đơn vị:               193 Nguyễn Xí, P.26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

1.4 Cơ quan chủ quản:         Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

1.5. Nhân sự: gồm 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng và 8 chuyên viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

ThS. Nguyễn Thanh Quí

Trưởng phòng

2.

ThS. Nguyễn Thị Bích

Phó Trưởng phòng

3.

ThS. Lê Thanh Tông

Chuyên viên

4.

ThS. Nguyễn Bảo Thái

Chuyên viên

5.

ThS. Phan Thái Thanh

Chuyên viên

6.

CN. Nguyễn Trọng Hiếu

Chuyên viên

7.

CN. Bùi Minh Trung

Chuyên viên

8.

CN. Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

9.

CN. Nguyễn Thành Thạch

Chuyên viên

10.

CN. Nguyễn Lương Việt

Chuyên viên

II. SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

Trong công tác giáo dục và đào tạo nói chung và trong đào tạo nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn nói riêng, Quản lý Đào tạo chiếm vị trí trung tâm trong cấu trúc hệ thống tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quản lý Đào tạo là đơn vị dẫn đầu trong chiến lược phát triển mở rộng quy mô đào tạo trong Nhà trường. Phòng Quản lý Đào tạo kết hợp với các đơn vị chuyên môn, kết nối hợp tác đào tạo với các đơn vị ngoài tổ chức nhằm phát triển trong công tác giáo dục đào tạo. Nhận thức vai trò, vị trí và giá trị trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, vì vậy thành lập tổ chức Phòng Quản lý Đào tạo là nhiệm vụ vô cùng trọng yếu.

Qua nhiều năm hình thành và phát triển, Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn là đơn vị tiên phong trong đổi mới và phát triển quy mô đào tạo, tiếp nhận xu hướng phát triển giáo dục hiện đại ứng dụng vào trong Nhà trường. Với phương châm giáo dục “mở rộng, đổi mới và phát triển”, Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn vững tin phát huy trọn vẹn tinh thần, trách nhiệm, nhiệt huyết của cả tập thể nhằm khẳng định vị thế của mình nói riêng và Trường Cao đẳng Đại Sài Gòn nói chung trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

3.1 Đào tạo

3.1.1 Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổ chức, triển khai, thực hiện và phát triển công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch đào tạo, chương trình chương trình đào tạo, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ GD & ĐT, Bộ LĐTBXH của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã ban hành.

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác quản lý đào tạo của Nhà trường.

3.1.2 Nhiệm vụ

Phối hợp với các khoa, bộ môn và các phòng chức năng nghiên cứu đổi mới, bổ sung và hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình các ngành.

Quản lý chương trình đào tạo các khóa các ngành nghề đào tạo.

Giữ vai trò chủ chốt trong việc tiến hành xây dựng kế hoạch, dự báo các chiến lược phát triển của Nhà trường.

Đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Chịu trách nhiệm rà soát lại các văn bản quy định về công tác học vụ, đánh giá học phần, cố vấn học tập; trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các đơn vị tham mưu cho Nhà trường các điều chỉnh nếu có.

Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.

Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lí hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên.

Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy.

Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên.

Đơn vị lưu giữ và chịu trách nhiệm về dữ liệu tổng kết điểm của sinh viên.

Thống nhất các biểu mẫu về danh sách sinh viên thi, ghi bảng điểm học phần, quy định thời hạn hoàn tất việc chấm điểm, theo dõi và thông báo định kỳ các trường hợp quá hạn chưa nộp điểm.

Đơn vị chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch năm học, triển khai các khoa xây dựng tiến độ đào tạo.

Xây dựng và quản lý các quy trình, quy định phục vụ cho công tác quản lý đào tạo.

Quản lý kết quả học tập của sinh viên.

In các loại bằng cấp, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên.

Quản lý, kiểm tra, giám sát kế hoạch giảng dạy của các khoa chuyên môn.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng của các khoa.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các Sở, Bộ ban ngành.

Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của Nhà trường.

3.2 Phụ trách Khoa Đại cương

Bên cạnh kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, kiến thức các môn đại cương cũng không kém phần quan trọng. Kiến thúc các môn Đại cương sẽ rất hữu ích là cơ hội để người học lĩnh hội, phát triển nhận thức các lĩnh lực: đời sống, văn hóa, xã hội, chính trị, pháp luật, kinh tế,…

Khoa Đại cương quản lý các phân môn như Chính trị, Pháp luật đại cương, Tin học đại cương, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng An ninh. Khả năng rèn luyện về thể chất và rèn luyện tình cảm thẩm mỹ sẽ rất hoài hòa trong phát triển nhân cách của người học.

3.3 Phụ trách kỹ mềm chuẩn đầu ra

Sẽ rất hữu ích khi tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên và là điều kiện để sinh viên trao dồi thêm kỹ năng của bản thân. Nếu như những môn cơ sở ngành, những môn chuyên ngành cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn một ngành nghề đào tạo thì kỹ năng mềm được sinh viên biểu hiện ra bằng hành động, khả năng giao tiếp, ứng xử, kết nối,…Thời đại xã hội ngày càng phát triển, học tập và trao dồi là vô cùng quan trọng và kỹ năng mềm sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển đó.

Kỹ năng mềm CĐR bao gồm các môn học sau: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng ra quyết dịnh và giải quyết vấn đề, Kỹ năng làm việc nhóm. Tất cả những kỹ năng đó hội tụ đủ đầy trở thành thực thể thống nhất bên trong sinh viên. Khi gặp điều kiện môi trường những kỹ năng đó sẽ biểu hiện ra, góp phần nâng cao giá trị của của bản thân.

Với những thành công, thắng lợi vang dội, Phòng Quản lý Đào Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tin rằng sẽ là đơn vị lao động tích cực, gặt hái nhiều thành công trong công tác giáo dục đào tạo. Đồng thời, nâng tầm và sức ảnh hưởng đơn vị Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trong khu vực.

 

 

 

 

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!