Hội đồng thẩm định chuẩn đầu ra ngành kế toán

Thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy định Khối lượng kiến thức tổi thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng ngành Kế toán; ngày 16/12/2020 Hội đồng thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng đã diễn ra tại trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Trong buổi họp thẩm định, Hội đồng thẩm định đã được nghe Báo cáo Dự thảo xây dựng Khối lượng Kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực cần đạt được của người học sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng ngành Kế toán của Ban Chủ Nhiệm.

Về phía Hội đồng thẩm định, có sự tham gia của các thầy/cô đến từ các trường Cao đẳng, Đại học và các chuyên gia đến từ các Doanh nghiệp đã có những nhận xét, góp ý xác đáng, phù hợp với thực tế và yêu cầu khi tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành Kế toán ở trình độ Trung cấp và cao đẳng.

TS. Lê Lâm – Chủ tịch Hội đồng thẩm định – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn phát biểu: “Việc xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp ở trình độ Trung cấp, Trình độ Cao đẳng (Chuẩn đầu ra) là rất cần thiết. Chuẩn đầu ra sẽ giúp gắn kết giữa các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp với thị trường Lao động và việc làm, làm cơ sở cho các trường Trung cấp, Cao đẳng xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường cũng như đáp ứng yêu cầu xã hội đối với mỗi ngành nghề. Chính vì vậy, trách nhiệm của Hội đồng Thẩm định là vô cùng quan trọng trong việc nhận xét, đánh giá chất lượng của sản phẩm trước khi đề xuất Tổng cục Giáo dục Giáo dục Nghề nghiệp cho ban hành Chuẩn đầu ra”.

Ban Chủ nhiệm và Hội đồng thẩm định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp ở trình độ Trung cấp, Trình độ Cao đẳng ngành Kế toán

Ban chủ nhiệm khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp ở trình độ Trung cấp, Trình độ Cao đẳng ngành Kế toán

Hội đồng thẩm định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp ở trình độ Trung cấp, Trình độ Cao đẳng ngành Kế toán

* Danh sách Hội đồng Thẩm định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng ngành Kế toán:

  1. TS. Lê Lâm - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Chủ tịch;
  2. TS. La Xuân Đào - Trường Đại học Mở TP.HCM - Phó chủ tịch;
  3. ThS. Lương Kim Anh - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Thư ký;
  4. ThS. Ngô Thị Phương Dung - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Ủy viên;
  5. ThS. Huỳnh Thị Xuân Thùy - Công ty TNHH Viễn thông Gia Định - Ủy viên;
  6. TS. Đỗ Thị Tuyết Lan - Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP. HCM - Ủy viên;
  7. ThS. Phạm Thị Minh Hiền - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ủy viên./.

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!