Kết quả thi Tin học Chuẩn đầu ra lớp THNC26, 27, 28, 29 thi ngày 06,08,09/01/2021

Kết quả thi Tin học Chuẩn đầu ra lớp THNC26, 27, 28, 29

- Lớp THNC26 thi ngày 06/01/2021 (Xem file)

- Lớp THNC27 thi ngày 08/01/2021 (Xem file)

- Lớp THNC28 thi ngày 09/01/2021 (Xem file)

- Lớp THNC29 thi ngày 09/01/2021 (Xem file)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!