Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp p 22THNC26, 22THNC27, 22THNC33, 22THNB29 thi ngày 19,21,22,24/09/2022

- Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp 22THNC26, 22THNC27, 22THNC33, 22THNB29

+ Thi ngày 19/09/2022 ( Xem file )

+ Thi ngày 21/09/2022 ( Xem file )

+ Thi ngày 22/09/2022 ( Xem file )

+ Thi ngày 24/09/2022 ( Xem file )


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!