Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp THNC30, 31, 32 thi ngày 06, 07, 09/04/2021

Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp THNC30,31,32

- Lớp THNC30 thi ngày 06/04/2021 (Xem file)

- Lớp THNC31 thi ngày 07/04/2021 (Xem file)

- Lớp THNC32 thi ngày 09/04/2021 (Xem file)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!