Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp THNC33,34,36 thi ngày 15,19,23/04/2021

Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp THNC33, 34, 36

- Lớp THNC33 thi ngày 23/04/2021 (Xem file)

- Lớp THNC34 thi ngày 15/04/2021 (Xem file)

- Lớp THNC36 thi ngày 19/04/2021 (Xem file)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!