Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp THNC37_THNC40 thi ngày 26,28/04/2022

- Kết quả thi Tin học Nâng cao Chuẩn đầu ra lớp

+ THNC37 thi ngày 26/04/2022 ( Xem file )

+ THNC40 thi ngày 28/04/2022 ( Xem file )


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!