Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Lịch sử Dân tộc Việt Nam đã viết lên nhiều trang sử Anh hùng, những mốc son chói lọi, trải qua biết bao cuộc kháng chiến thần kỳ; chiến thắng quân Nguyên, Mông, Pháp và Nhật, đánh cho Mỹ cút ngụy nhào giải phóng dân tộc thống nhất nước nhà.

11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975 bỗng tiếng loa phát thanh từ đài công cộng vang lên bản tin hùng hồn của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam thông báo: “Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng”. Cách đây 44 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hoá dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”…

Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Vì cuộc sống hoà bình và toàn vẹn lãnh thổ mà cả dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến 30 năm. Vì thế, hơn ai hết, người Việt Nam càng quý trọng những ngày tháng hôm nay, càng trân trọng những thành quả có được sau 33 năm đất nước đổi mới trong bối cảnh đất nước hoà bình, xã hội ổn định.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam một lần nữa làm sáng tỏ chân lý vĩ đại: "Trong thời đại ngày nay, khi các lực lượng cách mạng thế giới ở thế tiến công, một dân tộc nước không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một đảng Mác-Lê-nin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi thế lực đế quốc xâm lược.

Ngày nay, với ý nghĩa của ngày 30/4 càng đọng lại trong lòng mỗi con người chúng ta nói chung và mỗi sinh viên Đại Việt nói riêng niềm tự hào truyền thống bất khuất của cả Dân tộc Việt Nam. Ngày 30/4 lịch sử đã đi vào lòng dân tộc Việt Nam là ngày để mỗi chúng ta tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ đã có công trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc  thống nhất nước nhà. Chúng e những con người được học tập, lao động dưới mái trường hệ thống Đại Việt luôn ra sức thi đua lập thành tích tốt trong lao động, học tập nguyện xứng đáng là những người con ưu tú của nước nhà. Cống hiến hết sức mình vì một dân tộc tự do, một xã hội chủ nghĩa góp phần cùng toàn dân  xây dựng thành công một chủ nghĩa xã hội. Chiến tranh càng lùi xa, các thế hệ cá bộ công nhân viên và sinh viên của các thời kỳ  hệ thống trường Đại Việt càng phải gìn giữ và phát huy tối đa giá trị tinh thần mà ngày chiến thắng 30/4 mang lại, để dân tộc mãi mãi hoà bình và thịnh vượng.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!