Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa nhà trường và gần 50 Doanh nghiệp năm 2019

Ngày 18/5/2019, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài gòn sẽ tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa nhà trường và gần 50 Doanh nghiệp.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi chiến lược đào tạo gắn với Doanh nghiệp, nhu cầu của thị trường lao động, cũng như cam kết đầu ra việc làm với sinh viên mà nhà trường theo đuổi lâu nay.

Chương trình hợp tác với Doanh nghiệp của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn nhằm hướng đến việc lấy ý kiến đánh giá của Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, cũng như chất lượng của sinh viên, để qua đó Nhà trường điều chỉnh phương hướng đào tạo phù hợp với nhà tuyển dụng.

Nội dung của bản thỏa thuận hợp tác tập trung vào vấn đề hợp tác xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, thực tập và việc làm. Các doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng Nhà trường trong các sự kiện thường niên như: Ngày hội tuyển dụng, Hội thảo chuyên đề, các kỹ năng phục vụ công việc sau khi tốt nghiệp… mang đến những cơ hội thực tập, trải nghiệm và việc làm cho sinh viên.

Một số hình ảnh ký kết với 50 doanh nghiệp năm 2018

CTSV


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!