TKB môn KN chuyên ngành (18CTA), cập nhật lịch học 2 môn thay thế lớp 18CTN

Lớp: 18CTA , môn: KN chuyên ngành

Lớp: 18CTN, cập nhật lịch học 2 môn thay thế (tăng tiết để phù hợp tiến độ)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!