Thông báo lịch thi chứng chỉ quốc gia Ngoại ngữ - Tin học ngày 11/10/2014(mới cập nhật)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số: 234/TB-NNTH-CĐĐVSG

Tp. Hồ Chí Minh , ngày   20  tháng  09 năm 2014

THÔNG BÁO

KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Nhằm tạo điều kiện cho học viên lớp liên thông  ASEAN Cao đẳng ngành Dược, và sinh viên khóa 2011 đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn sẽ tổ chức kỳ thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B tiếng Anh và Tin học. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Thứ 7 ngày 11/10/2014

2. Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 11/8/2014 đến hết ngày 05/10/2014 tại Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, tại bộ phận tuyển sinh của các Trường thuộc hệ thống.

3. Lệ phí thi và cấp chứng chỉ:

* Tin học

- Trình độ A                        :           150.000 đồng/thí sinh

- Trình độ B                         :           180.000 đồng/thí sinh

* Ngoại ngữ

- Trình độ A                        :           200.000 đồng/thí sinh

- Trình độ B                         :           250.000 đồng/thí sinh

Ghi chú: Trung tâm sẽ tổ chức tổng khai giảng các lớp luyện thi cấp tốc trình độ A, B tiếng Anh và Tin học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn bắt đầu từ ngày 17/8/2014.

* Học phí và thời lượng học luyện thi:

Stt

Khóa học

Thời lượng

Lệ phí

Ghi chú

1

Tiếng Anh trình độ A

20 tiết

300.000 đồng

 

2

Tiếng Anh trình độ B

30 tiết

350.000 đồng

 

3

Tin học trình độ A

20 tiết

200.000 đồng

 

4

Tin học trình độ B

30   tiết

250.000 đồng

 

* Thời gian đăng ký luyện thi: Học viên đăng ký tại phòng Đào tạo hoặc bộ phận tuyển sinh của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn từ ngày 11/8/2014 đến hết ngày 05/10/2014.

* Thời gian học: Học cả ngày chủ nhật

+ Buổi sáng: Từ 7h00 - 11h30

+ Buổi chiều: từ 13h00 - 16h30

Nơi nhận:

- BGH (báo cáo);

- Các trường thành viên (phối hợp thực hiện);

- Các phòng, ban, khoa, trung tâm;

- Học sinh, sinh viên;

- Lưu VT.


HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

ThS. Lê Lâm

 

 

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!