Lịch thi môn KN chuyên ngành (18CTA), Biên dịch nâng cao (18CTA2)

- Lớp: 18CTA2 thi ngày 20/12/2021 (CT2) 14H30 phát đề

Môn thi: Biên dịch nâng cao (môn thay thế), HÌnh thức thi: tự luận

 

-Lớp: 18CTA1, 18CTA thi ngày 22/12/2021 (CT4) 13h30 - 16h00 (buổi học cuối)

Môn thi: KN chuyên ngành (18CTA1, 18CTA2), Hình thức: vấn đáp trực tiếp


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!