Lịch thi môn Nói 3 (Lớp 19CTT1, 19CTT2, 19CTT3)

Môn thi: Tiếng TQ - Nói 3

Hình thức thi: thi vấn đáp (thi vào buổi cuối môn học)

Lớp thi

+19CTT3: THI NGÀY 15/11/2021

+19CTT2: THI NGÀY 16/11/2021

+19CTT1: THI NGÀY 17/11/2021


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!